İnci Holding olarak HexaBIG ile Fikrinize Değer Katıyoruz!

İnci Holding, Ege Teknopark liderliğinde  Gazi Teknopark, Bahçeşehir Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Kuzey İzmir TEKMER iş birliği içerisinde ‘HexaBIG’ konsorisyumu olarak çalışmalarına başladı.

Amacımız

İnci Holding olarak TÜBİTAK’ın BİGG Yatırım Programı kapsamında geri ödemesiz 900.000 TL’lik fon desteğine ulaşmanızı sağlamak.

2024-1. Dönem çağrısından itibaren destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu ile %3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacaktır.

Aşağıda yer alan İnci Holding tematik alanlarında fikri olan ve Ar-Ge, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adaylarını desteklemeye hazırız.

İş Fikirlerine Katkımız

İnci Holding 70 yıllık endüstri tecrübesiyle kurum ve girişim iş birliklerini açık inovasyon ve dörtlü inovasyon sarmalı (kamu-sanayi-üniversite-girişimci) modelini benimseyerek sağlamaya çalışmaktadır. HexaBIG kapsamıda İnci Holding grup şirketlerinin acı noktaları olarak tabir ettiği ihtiyaçları odağında taranan girişimlere geniş eksenden erişebilme ve yine İnci Holding’in stratejik partneri olduğu girişim sermayesi fonu Vinci VC aracılığıyla da eriştiği erken aşama girişimlere yatırım yapma opsiyonu sunabilmeyi hedeflemektedir. 

TÜBİTAK 1812 - BiGG Yatırım Programı Nedir?

BİGG Yatırım Programı adıyla anılan TÜBİTAK 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. BiGG Yatırım Programı girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Değerlendirme sonucunda iş planlarının Mükemmeliyet Mührü alması uygun bulunan girişimcilerin kuracakları şirketlere TÜBİTAK BİGG Fonu, %3 hisse karşılığında 900.000 TL yatırım yapacaktır.

Başvurular doğrudan TÜBİTAK’a değil, girişimci aday tarafından seçilecek bir uygulayıcı kuruluş üzerinden yapılmaktadır.

Uygulayıcı kuruluşlar ise aşağıdaki faaliyetleri yapmaktadır:

 • İş fikri başvurularının toplanması,
 • İş fikirlerinin değerlendirilmesi,
 • İş planı hazırlama desteği verilmesi,
 • BiGG programının 2. aşama adayların belirlenmesi.

Kimler Başvurabilir?

Kimler Başvuramaz?

İnci Holding Odak Tematik Alanları

İnci Holding stratejik faaliyet alanları çerçevesinde BİGG programının aşağıda yer alan tematik alanları kapsamında başvuruları değerlendirecektir:

 • Endüstriyel Bilişim
 • Katmanlı/Hızlı Üretim
 • Makina İmalat
 • Robotik Otomasyon
 • Yüksek Performanslı Malzemeler VB.
 • Sanayide Sega Gazı Emisyon Azaltımı
 • Demir-Çelik Sektöründe Sıfır Karbonlu Üretim
 • Akıllı Binalar / Şehirler
 • Atıktan Enerji Kazanımı
 • Yenilenebilir Enerji
 • Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği, VB.
 • Bulut Bilişim
 • Büyük Veri
 • IoT
 • Karar Destek Yazılımları
 • Yapay Zeka
 • Sanal / Artırılmış Gerçeklik
 • Ölçme – Test – Analiz, VB.
 • Otomotiv ve Yan Sanayi
 • Elektrikli/Otonom Araç Teknolojileri
 • Yol Güvenliği
 • Mikromobilite, VB.

Başvuru formunu doldurun.